Hvalp fra Redborn

English version further down the page.

Der planlægges kuld igen sommer/efterår 2024
For mere info : Nyt Kuld

Dynamic Marvel Kuldet 2018

Drægtighedskalender

Et kuld fra Redborn henvender sig til folk der vil arbejde med deres Toller.
Folk der vil jagttræne vil blive prioriteret.

Mine hunde bor sammen med mig, ligger i sofaen og sover i sengen, med andre ord er en del af familien.
Jeg forventer at en hvalp fra Redborn får de samme vilkår i deres familier, når de flytter hjemmefra. 
Jeg sælger ikke til kenneler (med det mener jeg man har mere end 5 hunde).

Hundene er af stærke brugslinjer og stiller krav til deres ejer om at de skal bruges.
Jeg prioritere hvalpekøbere, der ønsker at deltage på prøver (Konkurrere) med sin Redborn.

Hvalpe fra Redborn arbejder indenfor områder som : Jagt, Jagtprøve, Schweissspor, DCH, Brugsspor, Agility, Lydighed, Nosework, Rally lydighed, Redningshund samt Udstilling.

Afhængigt af hvilken hund der benyttes i mit avlsprogram, kan der være eks. øget fokus på hvalpekøbere der skal bruge deres Toller til Jagt. Dette bliver der gjort opmærksom på i præsentation af et kommende/planlagt kuld.

En hvalp fra Redborn kan sagtens fungere som familiehund også, men kun hvis den får dækket sine stærke brugsmæssige behov .

Frøken Lyserød fra Dynamic Marvel kuldet 2018

Hvalpekøber

Jeg forventer at hvalpe fra mig kommer ud til et aktivt hjem man vil lave en eller flere former for hundesports og gerne med interesse for at stille på prøver.
Du skal have lyst til at engagere dig og deltage på Kuld/kennel træf.
Jeg arrangere kuld træf og træninger og hyggeligt samvær et par gange om året. Vi er dog flere der mødes og træner sammen i løbet af året.

Kuldtræf med Marvel Kuldet
Her jagttræning

For mig er det meget vigtigt at kunne følge mine hvalpe tæt.
Derfor sælger jeg ikke udlandet, hvis det ikke er personer jeg kender godt i forvejen eller som har anbefalinger fra eks opdrættere, jeg kender i deres hjemland.

Når de er 1½-2½ år forventer jeg at man Hofte og Albue røntgenfotografere sin Redborn.
Da det er brugshunde er det vigtigt for mig at mine Redborns er sunde og rent fysisk kan holde til at blive arbejdet med.
Gode hofter og albuer er et must og indtil videre har jeg kunne opretholde en rigtig fin statistik på det område. Det har dog kun været muligt, fordi mine hvalpekøbere har sundhedstestet deres Redborns.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, for at hører nærmere om dette kuld. Jeg vil dog anbefale til først at læse mine sider Om mig, Kennel, Opdræt, inden du kontakter mig.

Jeg skriver ikke nogen på min venteliste før efter et personligt møde.
Jeg forbeholder mig retten til selv at vælge mine hvalpekøbere.

/Anina

Puppies

I plan a new litter at Redborn late summer/fall 2023

A litter from Redborn will only apply to people who want to give their Toller a very active live. 
Our dogs live together with us, lay in the sofa and sleep in our beds, with other words they are a part of the family. 
I exprct that a puppy from me get the same terms in the family they move into. 
I dont sell to Kennels.

My dogs are out of strong workinglines and make demands on their owner that they need to be worked with. 
I prioritize puppy buyers, who wish to partisipate in tests (compeete) with their Redborn.

Puppies from me work within areas like : Hunt, Huntingtests, Gametracking, DCH, Agility, Obedience, Nosework, Rally-O, Search and Rescue and Dogshowing.

A puppy of my breeding can easily function as a family dog as well, but only if it gets its needs covered for a good active dog life.

Puppybuyer

I expect puppies from me to come to an active home. You want to make one or more different kinds of dog sports and preferably with interest in training and doing tests.
You want to engage and participate in the litter / kennel meetings.
Ill arrange litter meetings, trainings and cozy gatherings atleast 4 times a year.

For me it is very important to be able to follow my puppies closely.
Therefore, I do not sell abroad if it is not persons I know well in advance or have recommandation from a breeder in their homeland that i know.

When they are 1½-2½ years, I like to see that you Hip and Elbow X-ray your Redborn.
Since it is working dogs, it is important to me that my Redborns are healthy and can physically stay with them.
Good hips and elbows are a must and furthermore, I have been able to maintain a really good statistic in that area. However, this has only been possible because my puppy buyers have health tested their Redborns.


You are very welcome to contact me to hear more about my upcoming litter. However I will recommend you to read my pages first before 
kontakter , KennelOpdræt

I do not write anyone on my waiting list until after a personal meeting ..
I reserve the right to choose my puppy buyers myselves.

/Anina